VI STYRKER DIN LÆRING

MELLEMTRIN

Skovshoved skole

    Læring | Dannelse | Trivsel    

Skovshoved Skoles tre værdier læring, dannelse og trivsel betyder, at du på mellemtrinnet, udvikler dine faglige kundskaber, lærer at tage ansvar for din og andres læring, lærer at samarbejde og udvikler dig som en god klassekammerat i fællesskabet.

 

Du kan finde skolens værdier her.

 

Vi stiller krav til os og hinanden. Vi forventer, at du gør dig umage, er ambitiøs og arbejder flittigt – også når det er svært og tager tid. Til gengæld vil vi gøre alt, hvad vi kan for at styrke din læring, dannelse og trivsel, så du har mulighed for at gøre dit bedste.

  Hvad kan vi tilbyde dig  

Læring
 
På Skovshoved Skole er der et fagligt stærkt miljø, hvor lærerne arbejder sammen om, at du opnår det højest mulige faglige niveau i alle fag.

Det betyder, at...

       Vi opsætter læringsmål, så du og dine forældre ved hvad det er du skal lære.
    
      Vi giver dig læringsstrategier, der hjælper dig og giver dig et godt fundament for din faglige og alsidige udvikling.
   
      Vi laver faglige forløb, der giver mulighed for, at arbejde kreativt og innovativt med entreprenante projekter.

 
Det gør vi fx ved...

MGP

Restaurantprojekt

Læsebånd

Idrætsdage

LEGO-League
 
Dannelse

Du skal udvikle dig til et menneske/elev, der respekterer og accepterer forskellighed.

 

Derfor forventer vi, at du er nysgerrig og åben over for omverden og over for de fællesskaber, som du bliver

en del af.

Det betyder, at...

Du skal deltage i arrangementer på og udenfor skolen, hvor du møder andre elever i nye omgivelser.

Du skal udvikle din forståelse af vores miljø og andre børns vilkår, lokalt, nationalt og globalt.

Du skal lære at begå dig på internettet, og hvilken betydning dine handlinger har.

 

Det gør vi fx ved...
 

LEGO-league


Haver til Maver
i Bernstorff Slotshave

 

Idrætsstævner
 

At have fokus på din

digitale dannelse.
 

Trivsel

Skovshoved Skole er og skal være et rart sted for alle. På mellemtrinnet lægger vi vægt på at eleverne føler sig trygge og glade, derfor passer vi godt på hinanden og tager ansvar for fællesskabet.

Det betyder, at..

Vi taler ordentligt til hinanden, overholder fælles aftaler og hjælper hinanden.

Du skal turde at være dig selv, men også acceptere andres forskellighed.

Du skal tage medansvar i et engageret og motiveret læringsfællesskab, hvor der er plads til udvikling.

Vi arbejder ud fra en årgangstanke, der styrker fællesskabet på tværs af årgangen.


Det gør vi fx ved...


Opretholdelse af forskellige traditioner


Mobilfrit mellemtrin
 

Lejrskole

    Faste forløb på mellemtrinet   

Fællesskab og traditioner (alle)

Vi har forskellige traditioner på mellemtrinnet, hvor formålet er at styrke fællesskabet på tværs af klasser og årgange. Ved skoleårets start byder 5. og 6. årgang velkommen til de nye 4. klasser. Derudover er vi bl.a. fælles om at fejre skolens fødselsdag d. 3. november ved arrangementet “Den store Kagedyst”, og så cykler hele mellemtrinnet i begyndelsen af juni til Hvid Picnic i Dyrehaven.

Bevægelse og motion (alle)

På Skovshoved skole har vi på mellemtrinnet fokus på bevægelse og motion - både i løbet af skoledagen og ved deltagelse i forskellige idrætsdage. Klasserne deltager blandt andet i basket- og volleystævner, terrænløb i Rudeskov, Skolernes motionsdag og Skole OL – dette også for at styrke holdånden. Derudover deltager vi i velgørenhedsløbet Team Rynkeby, og to gange om ugen har klassen en times bevægelsesbånd, hvor de sammen med FC-pædagogerne laver forskellige aktiviteter med fokus på bevægelse.

Læsebånd (alle)

På mellemtrinnet har vi fortsat fokus på at udvikle dine læsekompetencer. 3 dage om ugen starter vi dagen med et læsebånd, hvor der bruges 15 minutter på at læse i en selvvalgt tekst.

Mobilfri (alle)

På Skovshoved Skole har vi valgt at have en mobilfrit mellemtrin. Det har vi valgt for både at styrke fagligheden og det sociale fællesskab, da vi lægger vægt på, at man ser hinanden i øjnene og leger i frikvartererne.

Mobiltelefonerne indsamles ved skoledagens start, låses inde og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Vi har mobiltelefonen fremme, når den giver god faglig mening til din læring.

Digital dannelse (alle)

På mellemtrinnet arbejder man i mange fag på sit eget device, og digital dannelse vil være en overordnet og obligatorisk del, så man lærer at passe på sig selv, hinanden og bliver en kompetent bruger.

MGP (alle)

MGP er en musisk-kreativ uge, hvor hver klasse står for at lave et indslag til et Melodi Gran Prix med dertilhørende sang, dans og scenografi. Der skal skrives sangtekster, sammensættes koreografier og dekoreres scene, så det passer sammen. Det hele vises i et show, hvor et dommerpanel udråber årets MGP-vinder.

Haver til maver (4. og 5. årgang)

På 4. og 5. årgang har klassen en skolehave i Bernstorffsparken. Her følger I en dyrkningssæson, bliver undervist i natur/teknologi, madkundskab, biodiversitet, sunde madvaner, bæredygtighed og meget mere.

LEGO-league (4. og 6. årgang)

På 4. og 6. årgang deltager klasserne i LEGO-league, der er et globalt projektforløb, hvor I stifter bekendtskab med projektopgaven. Der opstilles en problemstilling ud fra et bestemt tema og arbejdes efterfølgende med fokus på forskning, marketing og teknologi. Projektet afsluttes med en turneringsdag, hvor I bl.a. præsenterer jeres løsning på problemstillingen. Læs mere på www.hjernekraft.org

Lejrskole (5. årgang)

Hvert år tager 5. årgang på lejrskole til en af Gentoftes 3 kolonier. Formålet med lejrskolen er bl.a. at knytte venskaber på tværs af klasserne, styrke din selvstændighed samt styrke årgangens fællesskab gennem fælles oplevelser.

Restaurantprojekt (6. årgang)

I en temauge arbejder 6. årgang med at skabe deres helt egen restaurant fra bunden. Der er fokus på hvordan alle funktioner i en restaurant er afhængige af hinanden for at få det hele til at gå op i en højere enhed. I står selv for indretning, koncept, madlavning, regnskab og meget mere. Ugen afsluttes med at restauranten åbner for forældrene og her oplever eleverne på egen krop, hvordan det er at servicere op mod 200 spisende gæster.

Please reload

    Kontakt    

Skovshoved Skoles kontor er åbent for personlig og telefonisk
henvendelse mandag til fredag kl. 8.00 -14.45.
Tlf.: 39 98 55 00


e-mail: skovshoved.skole@gentofte.dk